divendres, 27 de novembre de 2009

Theories of Myth
Vet aquí un altre llibre que presentarem al VI Buffet Mitogràfic. És un recull crític de les principals línies teòriques d'estudi del mite, articulat en sis apartats: comparativisme, psicologia, teories rituals, estructrualisme i ideologia (pel nom, aquest darrer suggereix les tendències postmodernes). L'autor fa un repàs des les orientacions principals de cada mètode i acte seguit en fa una crítica interna (vull dir, des de dins, sense moure's de la lògica interna de l'escola i assenyalant-ne avantatges i inconvenients). Insisteix molt a integrar les diferents teories en el context cultural (i social i polític en el sentit més ampli) que les va veure nèixer. Per recomanar-lo, el millor és que recordi què en diu Robert L. Fowler: "I have rarely been in a position to recommend a book with more enthusiasm... It is an extremely lucid introduction to theories of myth".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada